De Werkplaats

 

 

Workshop Katwijk

De workshop is gebaseerd op een groep die samenwerkt bij het vinden van de praktische toepassingen voor de theorieën van andere deelnemers.

Op elk moment kan er een kerngroep van deelnemers zijn – de vaste deelnemers van de workshop. De vaste deelnemers zijn studenten die geen salaris ontvangen maar wel enige invloed hebben op het verloop van de opleiding. Het aangegeven doel van de workshop is het bevorderen van nieuwe kennis en vaardigheden. Deze deelnemers en hun werkzaamheden kunnen van bijzonder belang zijn voor een aspirant-student die twijfelt of hij zich voor een opleiding zal inschrijven. Een workshop bestaat meestal uit een mix van studenten uit verschillende vakken, maar er kunnen ook enkele deskundigen bij zijn.

In tegenstelling tot een academisch seminar, vereist een workshop geen geavanceerde opleiding. Mensen zonder voorafgaande ervaring nemen deel aan de workshop. Er is meestal geen tekort aan mensen in de workshop en ervaring is alleen nodig als het voorbeeld van de deelnemers nuttig zal zijn in de loop van de opleiding.

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Zarrajo, A. T. (2012) Workshop: Hoe kunnen we het aan elkaar knopen? (pdf)

Bucin (2005) Wat houdt een (voorwaardelijke) workshop in? (pdf)

Klik hier voor informatie over een workshop in Oostenrijk: In het huidige expertisetijdperk kan een week van begeleid praktisch werk onder leiding van een coach met een brede praktijkervaring een herontplooiing uit de zelfopgelegde expertise vergemakkelijken. Deze omgang met onderwijs (in zijn verschil met zelfonderwijs) is door velen als bijzonder relevant ervaren in “Zij die kunnen, leiden anderen op”. Voor een meer gedetailleerde vergelijking van de aanpak van formele en informele opleiding en onderwijs, zie het artikel over hedendaags onderwijs .

Aanbevolen lectuur: Steiner, Olivier. (2004). “Hoe deskundigheid te onderwijzen wanneer belanghebbenden geen deskundigen zijn”. Thomasohn-Zentrum.nl Kasper, Robert. (2005). De kunst van het lesgeven. (dissertatie). Universiteit van Utah, Barry University. Gottenstein, Wolfgang. (2006). “Maak je cursus aantrekkelijk: Waarom je je zorgen moet maken”. Unsworth.org

 

Lees meer

Fotowinkel

Fotowinkel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.